Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i Troms.

http://tromsfylke.no/tjenester/tannhelse/

I Kåfjord har vi tannlegekontor i  Olderdalen (Øvervegen 4).