Manndalen Fritidsklubb

Klubbleder: Kurt Solstad

Mobiltelefon: 990 19 737

Åpningstider Manndalen Fritidsklubb

Klubben er åpen 2 kvelder pr.uke.

Torsdag i partallsuker (2,4,6,8 osv).
Fredag i oddetallsuker (1,3,5,7 osv).

Klokkeslett:

Tirsdag/torsdag:

Juniorklubben:               16.00 - 19.00

Ungdomsklubben:         19.00 - 22.00

Fredag:

Juniorklubben:               16.00 - 19.00

Ungdomsklubben:          19.00 - 23.00.

Birtavarre Fritidsklubb

Klubbleder: Kurt Solstad

Mobiltelefon: 990 19 737

Åpningstider Birtavarre Fritidsklubb

Klubben er åpen 2 kvelder pr.uke.

Torsdag i oddetallsuker (1,3,5,7 osv).
Fredag i partallsuker (2,4,6,8 osv).

Klokkeslett:

Onsdag/torsdag:

Juniorklubben:        16.00 - 18.00

Ungdomsklubben:  18.00 -  22.00

Fredag:

Juniorklubben:       16.00 - 18.00

Ungdomsklubben: 18.00 -  23.00