Kultursenteret ligger sentralt plassert i midten av Olderdalen, nært Olderdalen skole og idrettshallen.

Her finner du kulturskolen, kafe, kjøkken og sal som kan leies til arrangementer, og i løpet av høsten 2022 flytter Kåfjord bibliotek inn i bygget.