Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
20. september:

Kulturprisen 2023

Send inn forslag med begrunnelse innen Onsdag 8.november 2023 Kåfjord kommune orienterer med dett... Les mer
A A A

Politikk

Her finner du oversikt over politisk ledelse, råd og utvalg, møteplaner, innkallinger og sakslister inntil 31.12.2020.

Sakspapirer fra 2021: Møteportal

Kommunens fokusområder

Kåfjord kommune har fokus på stedsutvikling og kultur, trivsel og gode bo- og levekår, ungdom og næringsutvikling. Videre arbeider vi for å ha gode styringsverktøy for å målrettet innsats der behovet er størst. Kommunen hører inn under forvaltningsområdet for samisk språklov og virkeområdet for samisk utviklingsfond. Kommunen er et bilde på tre stammers møte, av den samiske, den kvenske og den norske kulturen.
 
Utfordringene gjelder for det totale kommunale tjenestetilbud, og vi håper kommunens hjemmesider vil brukes av innbyggerne og gjester slik at vi får to-veis informasjonsstrøm. Vi trenger tilbakemeldinger fra dere på områder hvor vi bør bli bedre i tilegg til kommentar på områder hvor tjenetstilbudet er tilfredsstillende.
 

Politikk og fokusområder

Kommunens hovedmål:
 
"Kåfjord kommune skal være et livskraftig og levende lokalsamfunn som gir alle innbyggere trygghet for et godt livsløp som bygger på vår egen kultur og tradisjon".
 
Kontaktinfo:
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad
Telefon Ordførerkontor: 77 71 92 31
Telefon Privat: 481 59 595
bernt.lyngstad@kafjord.kommune.no
Varaordfører Britt-M. Pedersen
Telefon Ordførerkontor: 77 71 92 31
Telefon Privat: 995 43 276
britt.pedersen@kafjord.kommune.no

Ved alle henvendelser vedrørende søknader eller behandling av pågående saker m.v. ber vi dere også sende en kopi av e-posten til post@kafjord.kommune.no

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk