RÅDHUS
Sentralbord:
77 71 92 00
Telefontid for sentralbord: kl. 09:00 - 14:00
E-post:

Åpningstid servicekontor:

Mandag - fredag
01.april - 30. september - kl. 08:00 - 15:00
01.oktober - 31. mars - kl. 08:00 - 16:00
Postadresse:
Boks 74, 9148 Olderdalen
Besøksadresse:
Øverveien 2, 9146 Olderdalen
Organisasjonsnr:
940 363 586

Alarmtelefon for barn og unge 116 111
HELSESENTER
Sentralbord:
77 71 93 00
Faks:
77 71 93 01
Åpningstid:
 
Adresse:
Kåfjorddalsvegen 34, 9147 Birtavarre

LEGEKONTOR 
Sentralbord:
479 72 777                 Legevakt: 77 71 75 77
Faks:
77 71 93 29
Åpningstid:
Kl. 08:00 -15:30
Telefontid:
Kl. 08:30 - 10:00 / 13:30 - 15:00
Postadresse:
9147 Birtavarre
Besøksadresse:
9147 Birtavarre
ePortal:

BARNEVERNVAKT - Nord-Troms barnevernvakt er tilgjengelig mellom kl. 15.30 og 08.00 på hverdager, og hele døgnet i helger og på helligdager. Kontakt barnevernvakta på telefonnummer 417 06 140


HELSESTASJON
Sentralbord:
777 19 330
E-post:
Åpningstid:
 
Adresse:
Helsetunet, Svenhaugen, 9147 Birtavarre
 

NAV
Sentralbord:
55 55 33 33
Åpningstid sentralbord:
Mandag - Fredag
Kl. 09:00 - 15:00
Adresse:
Øvervegen 2, 9146 Olderdalen
Hjemmeside:

 

 

 
 

Kommunal vakttelefon (teknisk): 412 80 000 - Vei, vann og avløp

Beredskap og kommunal vakttelefon (teknisk): 412 80 000, etter kl. 1600 på hverdager, samt helg/helligdager.
 
Nummeret benyttes ved akutte problemer/hendelser på kommunalt vann-, avløps-, og vegnett.
Ved private anliggende bes publikum kontakte rørlegger/ entreprenør.
 
VVA-kontoret direktenummer: 77 71 92 68,  kontortid: 0700-1500/(1600) man-fre.
 
 

Andre vakttelefoner

Brann og større ulykker - 110
Politi og redningssental - 112
Ambulanse medisinsk nødtelefon - 113
 
Giftinformasjonssentralen - 22 59 13 00
Kåfjord legevakt - 116 117
 
Statlige etater

Andre telefonnummer

Ligningskontoret 800 80 000

Nav Trygd/Arbeid 55 55 33 33

Kirken, Den norske Norgga Girku, Olderdalen 777 18 114

Olderdalen tannklinikk 960 92 074