RÅDHUS
Sentralbord:77 71 92 00
Telefontid for sentralbord:kl. 09:00 - 14:00
E-post:postmottak@kafjord.kommune.no
Åpningstid servicekontor:

Mandag - fredag

01.april - 30. september - kl. 08:00 - 15:00

01.oktober - 31. mars - kl. 08:00 - 16:00

Postadresse:Boks 74, 9148 Olderdalen
Besøksadresse:Øverveien 2, 9146 Olderdalen
Organisasjonsnr:940 363 586
Ansatte - liste
Alarmtelefon for barn og unge116 111
HELSESENTER
Sentralbord:77 71 93 00
Faks:77 71 93 01
Åpningstid: 
Adresse:Svenhaugen, 9147 Birtavarre
 
LEGEKONTOR
Sentralbord:777 19 320                Legevakt: 77 71 75 77
Faks:77 71 93 29
Åpningstid:Kl. 08:00 -15:30
Telefontid:Kl. 08:30 - 10:00 / 13:30 - 15:00
Postadresse:9147 Birtavarre
Besøksadresse:9147 Birtavarre
ePortal:ePortal Selvbetjening         Brukerveiledning
BARNEVERNVAKT - Nord-Troms barnevernvakt er tilgjengelig mellom kl. 15.30 og 08.00 på hverdager, og hele døgnet i helger og på helligdager. Kontakt barnevernvakta på telefonnummer 417 06 140
HELSESTASJON
Sentralbord:777 19 330
E-post:helsestasjon@kafjord.kommune.no
Åpningstid: 
Adresse:Helsetunet, Svenhaugen, 9147 Birtavarre
PPT, Hovednummer                                        77588260
NAV
Sentralbord:55 55 33 33
Åpningstid sentralbord:

Mandag - Fredag

Kl. 09:00 - 15:00

Adresse:Øvervegen 2, 9146 Olderdalen
Hjemmeside:www.nav.no

 

 

Kommunal vakttelefon (teknisk): 412 80 000 - Vei, vann og avløp

Beredskap og kommunal vakttelefon (teknisk): 412 80 000, etter kl. 1600 på hverdager, samt helg/helligdager.

Nummeret benyttes ved akutte problemer/hendelser på kommunalt vann-, avløps-, og vegnett.

Ved private anliggende bes publikum kontakte rørlegger/ entreprenør.

VVA-kontoret direktenummer: 77 71 92 68,  kontortid: 0700-1500/(1600) man-fre.

Andre vakttelefoner

Brann og større ulykker - 110

Politi og redningssental - 112

Ambulanse medisinsk nødtelefon - 113

Giftinformasjonssentralen - 22 59 13 00

Kåfjord legevakt - 116 117

Statlige etater

Andre telefonnummer

Ligningskontoret 800 80 000

Nav Trygd/Arbeid 55 55 33 33

Kirken, Den norske Norgga Girku, Olderdalen 777 18 114

Olderdalen tannklinikk 960 92 074