Lag/forening
Kontaktperson
Mail/ Facebook
Telefon
A/L Birtavarre samfunnshus
Gunnar Søreng 

gunnarsoreng@gmail.com

94088394
Birtavarre husflidslag
Agnes Nilsen
husfliden@icloud.com
41 67 56 44
Birtavarre Røde Kors
Liv Hestdal
rodekorsbassenget@nordtroms.net
frivillig.kafjord@nordtroms.net
 
Birtavarre Røde Kors Hjelpekorps
Stian Bakkevoll
frivillig.kafjord@nordtroms.net
77 71 75 50
Birtavarre/Kåfjorddalen/Trollvik grendeutvalg
Levin Mikkelsen
levinmikkelsen@gmail.com
77 74 75 71
Birtavarre skogsveivedlikeholdsforening
Torbjørn Andersen
 
90 87 93 01
Djupvik båtforening
Villy Ivan Hestdal
 
47 68 15 33
Djupvik/ Nordmannvik grendeutvalg
Jørn Ove Johansen 

jovejohansen@hotmail.com

Spåkenesveien 389, 9146 Olderdalen

 
Djupvik/ Nordmannvik grendehus
Liv Jenssen
dnbygdehus@nordtroms.net
Facebook: Djupvik Nordmannvik bygdehus
97 58 09 02
Goikebiergu
Nils Mikal Pedersen
 
 
Indre Kåfjord grunneierlag
Gunhild Johansen
 
 
Indre Kåfjord idrettslag
John Petter Bakkevoll
post@ikil.no/ styret@ikil.no/ john.p.bakk@hotmail.com
90150867
Indre Kåfjord pensjonistforening
Elling Vatne elling@nordtroms.net  
Indre Kåfjord sauesankelag
Rita Solberg
 
95 99 50 85
Ivgu Sàmesearvi
Helene Olsen
77 71 77 55
KAMM grendeutvalget for Manndalen,
Skardalen og Nordnes
Silje Hovdenak
hovdenaksilje@gmail.com
 
Kultur og næring i Indre Kåfjord
Levin Mikkelsen
levinmikkelsen@gmail.com
41 24 40 03
Kultursenteret SA
Arnt Furubakken
kafjord.kulturskole@kafjord.kommune.no
77 74 75 71
Kåfjord snøscooterforening
Dagfinn Lyngstad
dagfinn.lyngstad@gmail.com
Facebook: Kåfjord snøscooterforening
90 87 93 01
Kåfjorddalen grendehus
Torbjørn Karlsen
Facebook: Kafjorddalen grendehus
77 71 92 34
Kåfjorddalen skiløperforening
Rudolf Solberg
 
90 23 97 84
Kåfjordkoret
Gro Søland
Facebook: Kåfjordkoret
97 09 00 28
Kåfjord Idrettsråd
Ikke valgt
 
91 77 98 58
Kåfjord kvenforening/Kaivuonon Kveeniseura
Elling Vatne
kaivuono@kvener.no
 
Kåfjord musikkorps
Silje Maritha Simonsen
 
 
Kåfjord revmatikerforening
Dagfinn Grønnvoll
 
 
Kåfjord skytterlag
Håkon Stenvoll
kaafjord@skytterlag.no
99 74 94 17
LHL Kåfjord
Hermund Dalvik
lhl.kafjord@lhl.no/ hermuda@online.no
 
Manndalen båtforening
Sverre Steinlien
 
99 27 98 46
Manndalen husflidlag grenebua
Gunn Isaksen
post@manndalen-husflidslag.no
41 30 09 22
Manndalen jeger- og fiskerforening
Ellen Laura Dalvik
ellen@dalvik.no
90 74 58 43
Manndalen motorcrossklubb
Mikal Karlsen
Facebook: Manndalen motorcrossklubb
77 71 62 73
Manndalen sanitetsforening
Anne Lise Fredlund
 
99 79 41 90
Manndalen sentrumsforening
Kjell Nilsen
Facebook: Manndalen sentrumsforening
91 60 18 86
Manndalen ungdoms- og idrettslag
Henrik Olsen
manndalenuil@gmail.com
90 06 04 33
Nordmannvik grendelag
Ivar Lyngmo
 
90 71 49 00
Norges astma- og allergiforbund,
avdeling Nord-Troms
Tania Lopez
lopez_tania@hotmail.com
90 77 52 19
Olderdalen grendeutvalg
Frank Haugseth
 
91 88 23 53
Olderdalen grunneierlag
Gunnar Alskog
gunnar.alskog@kpmg.no
40 63 99 29
Olderdalen husflidslag
Ann Helene Åsli
olderdalen.husflid@gmail.com
95550105
Olderdalen idrettsklubb
Jan Ronald Olsen
Facebook: Olderdalen idrettsklubb
 
Olderdalen jeger- og fiskerforening
Fredrik Johnsen
olderdalenjff@gmail.com/ frejo51@hotmail.com

90640927

 
Olderdalen snøscooterforening
Arne Lindvall
Facebook: Olderdalen snøscooterforening
arnelindvall@hotmail.no
 
99 50 10 27
Røde Kors Omsorg
Bernt Eriksen
frivillig.kafjord@nordtroms.net
Facebook: Birtavarre Røde Kors
97 19 54 29
Sámi Lávlunjoavku
Ruth Larsen
 
97 17 67 18
Skardalen bygde- og kulturlag  Reidar Hansen radarhansen@gmail.com 47674407
Ytre Kåfjord idrettslag
Knut Olav Rønsen
koronsen@gmail.com
97 11 02 01
Ytre Kåfjord pensjonistforening
Hildur Regine Storli
storlihil@gmail.com
93 02 33 84
Ytre Kåfjord snøscooterklubb
Torgeir Kristiansen
 
93 20 71 22