Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
20. september:

Kulturprisen 2023

Send inn forslag med begrunnelse innen Onsdag 8.november 2023 Kåfjord kommune orienterer med dett... Les mer

Aktuelt

Informasjon om status vedrørende fugleinfluensa i Kåfjord

Kåfjord kommune har frem til i dag 26. juli fått innrapportert få døde fugler. De vi har fått inn er fra ytre del av kommunen og i området Kåfjordbergan og Nordmannvik.

Det er imidlertid laget rutiner, og gjort praktiske tiltak for å kunne ta et utbrudd også her i kommunen. Vi er også i tett kontakt med Lyngen kommune da vi har en felles forvaltning av Årøya, og der det er et større antall døde fugler som er funnet.

Vi ber om at de som finner døde fugler følger retningslinjene for handtering og rapporterer dette inn til kommunen.

Følg linken til Mattilsynets sider som har utfyllende informasjon.

Døde eller syke fugler og andre dyr | Mattilsynet

Det er viktig å ikke ta på syke og døde fugler, og at en lar syke fugler være i fred. De blir stresset når folk nærmer seg, og er heller ikke i stand til å fly vekk. Fugler som overlever sykdommen, vil kunne forsørge reirungene sine. Syke fugler kan ikke behandles mot fugleinfluensa.

En må forsøke å begrense unødvendig ferdsel i områder med mye fugler, siden smitte kan spres via fottøy og klær. Vask og desinfiser fottøy og klær dersom du reiser til flere områder med mye ville fugler.

Varsel illustrasjon foto

Ansatte/politikere: Tiktok og Telegram, publisert 29.03.2023

Til alle ansatte og folkevalgte

NSM (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet) har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet foretatt en vurdering av om det bør innføres tiltak eller gis råd eller retningslinjer i Norge knyttet til blant annet Tiktok og Telegram.

Varsel illustrasjon foto

Kåfjord kommune har startet gjenåpning av scooterløyper

I dag åpner flere av løypestrekk for snøscooter. Avgjørelsen er tatt på bakgrunn av vurderinger av beredskapsledelsen i samråd med våre snøscooterforeninger. Husk å følge svært nøye med på varsler, hør med kjentfolk og vær varsom når dere ferdes ute i terrenget. Det er fortsatt skredfare og svake lag i snøen.

LINK til oversikt scooterløyper

Illustrasjonsbilde informasjon

Informasjon om vurdering åpning av enkelte scooterløyper i Kåfjord

Fylkesberedskapsrådet har møte i dag søndag 2/4 kl.15.00.
I tillegg pågår det helikopterbefaring i aktuelle områder, for ny vurdering av sneansamling og skredfarevurdering.
I tillegg tas det bilder i dag med drone av Kåfjord kommune.

Det vil komme nærmere informasjon om evt. åpning av enkelte scooterløyper i morgen mandag, informerer når det er avklart.

Illustrasjonsbilde informasjon
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk