Kommunen tilbyr tjenester innenfor
 

Kontaktinformasjon:
Kristin Vatnelid Johansen, kommunalsjef oppvekst

Telefon: 777 19219
E-post: kristin.johansen@kafjord.kommune.no

Ellen M. Lindvall, konsulent
Telefon: 777 19208
E-post: ellen.lindvall@kafjord.kommune.no

Aktuelle linker