Beredskapsplan

Beredskapsplan omhandler kommunalt krisehåndteringsapparat, handlings- og delplaner, varslingsliste, beredskapsråd, operative skjema samt internkontroll

Kåfjord kommunes beredskapsplan oppdatert 13.10.2023

Delplan - Fjellskred fra Nordnes

Egen delplan for Fjellskred fra Nordnes er utarbeidet, planen er en delplan til kommunens beredskapsplan. Den bygger på interkommunal sårbarhetsanalyse av 07.10.2012 (revidert 19.02.2013) og utkast til nasjonal beredskapsplan for store fjellskred.Se Delplan - Fjellskred fra Nordnes.