Bilde illustrasjon brann i bil og bygningEnhetens hovedoppgaver fremgår av LOV-2002-06-14-20

Lov om vern mot brann, ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver.

Lokalisering

Hovedbrannstasjonen, Olderdalen
Depot, Manndalen
Depot, Birtavarre

Viktige telefonnumre

110 BRANN 

 

Kontaktinformasjon

Nils-Arnold Nilsen, Brannsjef IKS

Telefon: +47 96 09 77 50

E-post: nils.nilsen@kvanangen.kommune.no


Liste over ansatte:

http://nordtromsbrannvesen.no/ANSATTE.html


Hjemmeside: Nord-Troms Brannvesen

www.nordtromsbrannvesen.no