Barn og familie foto illustrasjon

Seminára duogáš lea dat ahte dál Olmmáivákkis lea Goržži mánáidgárdi, mii doaibmá guovtti visttis. Nuppi visttis lea Riebangárdi, mii lea sámi ossodat ja nuppi visttis leat Knerten ja Trollstua, dárogielat ossodagat, main lea  sámegielat fálaldat.

Diet dárogielat ossodagat dárbbašit ođđa visttiid. Gáivuona suohkan lea dán oktavuođas vihkkedallan galgágo sirdit dárogielat mánáidgárdeossodaga sámegielat ossodahkii (seammá vistái) vai hukset ođđa viesu dárogielat ossodahkii.

Mii dárbbašit dutkamii vuođđuduvvi dieđuid/ráđiid/láidehusa guovttegielalašvuođas go galgat vihkkedallat guđemuš molssaeaktu lea buoremus go áigut ealáskahttit ja nannet mánáid giellaovdáneami.

Áššit maid mii áigut čielggadit semináras leat:

Mo mii lágidit boahtteáiggis sámi mánáidgárdefálaldaga Olmmáivákkis, go áigut nannet ja ovddidit sámi giela ja kultuvrra?

 

Guovttegielalašvuođaseminára lágiduvvo distaga 9. cuoŋománus 2019 Davviálbmogiid guovddážis Olmmáivákkis.

Registreren álgá d. 9.00, ja seminára lea 10.00-16.00. Seminára lea nuvttá ja rabas buohkaide.

 

Buresboahtin!

 

Oktavuođaolmmoš:

Isabell Warsla
Goržži mánáidgárddi hoavda
77719350/ 96623431
isabell.warsla@kafjord.kommune.no

 

Prográmma:

9.00-10.00:    Registreren.

10.00-10.15: Buresboahtima sávvá bajásgeassinhoavda Elisabeth Guldbrandsen.

                        Kultuvrralaš ovdanbuktin sámi ossodaga Riebangárddi mánát.

10.30-10.50 Mánáidgárdefálaldaga birra muitala Isabell Warsla.

10.50-11.00  Sámi luohká mánát muitalit giellaoahppama birra Olmmáivákki skuvllas.

11.00-11.15 Boddu.

11.15-11.50  Sámediggi: Čiekŋudeapmi prošektii Sámi mánát ođđa searvelanjain ja muitalus sámi mánáidgárddi mearkkašumi birra giellaealáskahttingielddain.

11.50-12.00 Oassálastiid jearaldagat

12.00-12.30  Kristine Bentzen: UiT, giella- kulturinstituhta dutki. Ovdasáhka mánáidgárddi dehálaš rolla birra sámi mánáid arenan.

12.30-12.35 Oassálastiid jearaldagat

12.30-13.15  Beaivemális: Goikebiergobiđus.

13.15-13.45  Rauni Äärelä-Vihriälä: Sápmelaš oahpaheaddji Sompio skuvllas Soađegilis doallá ovdasága giellabeasi birra, mo dát vuohki váikkuha sámegiela ealáskahttimii?

13.45-13.50 Oassálastiid jearaldagat

13.50-14.20  Ellen Strandli: Ovdasáhka vásáhusaid birra go jođiha sámi ossodaga dáčča mánáidgárddis. Ja hástalusat got leat iešguđetlágan gielalaš duogážat sámi ossodaga mánáin.

14.20-14.25 Oassálastiid jearaldagat

14.25-15.25 Joavkobargu, cafemodealla

15.25-15.45  Ovdanbuktin, Sátnejođiheaddji čoahkkáigeassu

15.45-16.00 Loahpaheapmi, mannet dearvan Elisabeth Guldbrandsen.