Vuosttaš suohkan Norggas mii oaččui dohkkeheami 3 gillii; davvisámegillii, dárogillii ja kvenagillii

Trygg trafikk ovddasteaddjit Helga A. Melhus ja Anders Havdal geigiiga dohkkeheami ovdagoddái ja suohkandirektevrii, johtolatsihkkaris suohkanin áigodagaide 2023-2025.

Dohkkeheapmi johtolatsihkkaris suohkanin gáibida duođaštusa iešguđetge etáhtain. Eavttut váldet vuolggasaji dain lágain ja láhkaásahusain maid suohkan lea geatnegahtton čuovvut, nu ahte dat ii mielddisbuvtte liige barggu suohkanii, dušše johtolatsihkkarvuođa barggu vuogádahttima.

Link til kriterier

Liŋka eavttuide

Johtolatsihkkaris suohkan Yuotube liŋka 

Bagadus mot dohkkehuvvot Johtolatsihkkaris suohkanin

 

formannskap trafikksikker kommune utdelingTrafikksikker kommune 2023Trafikksikker barnehageTrafikksikker skole