Her er det unger fra Kåfjord, Storfjord, SKjervøy og Nordreisa. Dette ble spilt inn på Sappen leirskole i 2012, og endte opp som en hel CD som het "Toivo".