Dersom noen av Kåfjord kommunes innbyggere har hus/leiligheter som eventuelt kan leies ut til flyktninger, bes tilbakemelding gis til Kåfjord kommune v/Roy Grunnvåg, tlf 777 19253 eller roy.grunnvag@kafjord.kommune.no 

Tilbakemeldingen vil da bli registrert, og ved behov for utleie vil utleier bli kontaktet. 

Det presiseres at selv om mulighet for utleie er meldt inn, er det ikke sikkert at utleie vil bli aktuelt.

De som tidligere har meldt inn til kommunen at de har hus/leiligheter som kan leies ut, behøver ikke gjøre dette på nytt igjen.