Kontaktinformasjon:

Saksbehandler Tone Lise Mikkelsen | Telefon 47 65 16 42 | Epost mailto:tone.lise.mikkelsen@kafjord.kommune.no

Økonomisjef Bjørn-Even Salamonsen | Telefon 77 71 92 13 | Epost mailto:bjorn-even.salamonsen@kafjord.kommune.no

Bostøtte

For mer informasjon besøk Husbankens nettsider via linken:

https://husbanken.no/person/bostotte/

Har du høye boutgifter, og lav inntekt? Da kan du ha rett til bostøtte!

Hvem kan få bostøtte? 
• Du som har lav inntekt og høye boutgifter. 
• Du som er over 18 år. 

Krav til boligen 
Boligen din må være helårsbolig med egen inngang, bad og toalett og med mulighet for hvile og matlaging. 

Du må være registrert på søknadsadressen i folkeregisteret. 

Hvordan søker du? 

Du kan søke elektronisk. Du finner søknaden på husbanken.no. Der finner du også inntektsgrensene og en bostøttekalkulator. 

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Det er kommunen som behandler søknaden, og som du må kontakte hvis du lurer på noe eller trenger hjelp. 

Fristen for å søke er den 25. i hver måned.

Startlån

For mer informasjon, besøk husbankens nettsider via linken:

https://husbanken.no/person/startlaan/

key g 929a 07841  1920

Startlån kan være en mulighet dersom du har vanskeligheter med å få oppfylt boligdrømmen din. 

Hvem kan få startlån? 
• Du som har lav inntekt, og derfor ikke har mulighet til å spare opp egenkapital. 
• Du som har barn, og som leier bolig og har behov for å stabilisere bosituasjonen raskt. 
• Du som mottar varige trygdeytelser og som mangler egenkapital. 

Du må ha nok inntekt over tid til å betjene et lån. 

Med et startlån kan du 
• kjøpe en nøktern bolig som er egnet over tid 
• utbedre og tilpasse boligen din ved nedsatt funksjonsevne 
• refinansiere dyre lån hvis du står i fare for å miste din eide bolig 

Hvordan søker du? 

Du kan søke elektronisk. Du finner søknaden på husbanken.no. Det er kommunen som behandler søknaden, og som du må kontakte hvis du lurer på noe eller trenger hjelp.