Boligkontoret vil ikke være bemannet i perioden 24. juli - 4. august.

I perioden 7. august - 18. august kan økonomisjef kontaktes.

Hastesaker kan uansett oversendes startlan@kafjord.kommune.no i hele perioden.