Innføringskurset omfatter de grunnleggende funksjonene i musikkverktøyet Ableton. Elevene skal i løpet av kurset danne et grunnlag til å kunne produsere enkel musikk på egenhånd, og ha tilstrekkelig kjennskap til elektronisk musikk slik at de kan fortsette på et hobbynivå, og for at videre undervisning kan foregå.

Det er lagt opp til at elevene skal lære programmering av enkle sekvenser med trommer, melodier, akkorder, osv. programmeringen skal samle elevene sosialt (både fysisk via kulturskolen, og på nett via Kåfjord Meta) og gi rom til at alle får muligheten til å uttrykke seg som utøver av elektronisk musikk. 

Kurset er delt inn i tre deler; en oversiktsdel hvor vi går igjennom funksjonene, en demonstrasjonsdel hvor kursleder viser frem mulighetene i programmet og en praksis-del hvor elevene produserer et stykke musikk med veiledning fra kursleder.

Kursdeltager trenger ikke ha tidligere kunnskap innen musikkfag for å delta. Grunnleggende kjennskap til data (copy, paste, mapper, osv) forventes. Alt av nødvendig utstyr disponeres av Kulturskolen og Kåfjord Meta. 

Kursleder er Sindre Naas Svenning med over 10 års erfaring innen feltet og mastergrad i Elektronisk Musikk.