Skolefritidsordningen er en del av skolebygningen og er et populært tilbud.
Skolen er med i den nasjonale satsningen "Inkluderende barnehage- og skolemiljø" og er god igang med arbeidet i "fagfornyelsen".
Manndalen skole kjent for sin årlige leirskole hvor alle elever, ansatte, mange foreldre og barnhagens førskolegruppe deltar. Leirskolen rullerer mellom temaene fjell, skog og hav.

Skolens beliggenhet gir mange muligheter. Fra skolevinduet synes skog, fjell, elv. Skolen har også tilgang til anlegg som kunstgressbane,ballbinge, sykkelløype, lysløype, skitrekk og akebakke. Nærområdene benyttes flittig i undervisning og lek. Like nære legger Senter for Nordlige Folk med skolebiblioteksfilial, samisk språksenter og samtidsmuseum, samt Fossen barnehage med norsk og samiskavdeling.
 
Kontaktinformasjon
Bård Gunnar Hansen, rektor
Telefon: 77 71 94 00 / 77 71 94 01
E-post: bard.hansen@kafjord.kommune.no
Felles e-post: manndalen.skole@kafjord.kommune.no

Marina Olsen, undervisningsinspektør
Telefon: 7771 94 03
E-post:  marina.olsen@kafjord.kommune.no

Astrid Solhaug, Sekretær
Telefon: 77 71 94 00
E-post: astrid.solhaug@kafjord.kommune.no


Besøksadresse:
Manndalen skole
Fossen
9144 Samuelsberg

Fakturaadresse:
Kåfjord kommune
Postboks 74
9148 Olderdalen