Gebyrsatser for helse- og omsorgstjenester 2021        
Beregnet etter Grunnbeløpet i folketrygden fastsatt 1.5.2021= 106 399,- Satsene vil følge de til enhver tid gjeldende statlige maksimalsatser og grunnbeløpet i folketrygden.  
Hjemmehjelp Trygghetsalarm
  Nedre inntektsgrense  Øvre inntektsgrense  Maksimal egenandel pr. mnd Egenandel
G-grense        
1-2 G kr 0 kr 212 798 215 kr 60
2-3 Gkr kr 212 798 kr 319 197 kr 1 200 kr 150
3-4 G kr 319 197 kr 425 596 kr 2 000 kr 250
4-5 G kr 425 596 kr 531 995 kr 3 200 kr 300
Over 5 G kr 531 995 ---- kr 4 000 kr 350
Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i.  
       
Korttidsopphold pr. døgn    kr 180    
Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn    kr 100    
Pr. middag som bringes ut fra helsesenteret    kr 116    
½ porsjon   kr 68    
Tillegg for utkjøring (pris pr. uke - gratis ved henting på kjøkkenet)   kr 50    
Dagsenter, egenandel pr. dag   kr 90    
Aktivitetssenter: Egenandel 1-2 ganger pr uke                   kr 191    
Aktivitetssenter: Mer enn 1-2 ganger pr. uke   kr 242    
Utkjøring av tekniske hjelpemidler, fra lokalt lager, pr. utkjøring                  kr 216    
Egenandel for leie av kommunalt hjelpemiddel, pr. hjelpemiddel   kr 113