Priser og gebyrer 2022

 

Helse og omsorg

Hjemmehjelp

Gebyrsatser for helse- og omsorgstjenester 2022
Beregnet etter Grunnbeløpet i folketrygden fastsatt 1.5.2022= kr. 111 477,-
Satsene vil følge de til enhver tid gjeldende statlige maksimalsatser og grunnbeløpet i folketrygden.
Mottakerne av praktisk bistand betaler pr. time, men maksimunsbeløpet pr.måned reguleres etter inntektsgruppa de er i.

Satsene for egenbetaling i hjemmetjenesten beregnes etter kr. 400,- pr.time og fastsettes slik:

  • 1-2 G (Inntekt: 0 - 222.954) - 215 kr i maksimal egenandel pr. mnd
  • 2-3 G (Inntekt: 222.954 - 334.431) - 1200 kr i maksimal egenandel pr. mnd
  • 3-4 G (Inntekt: 334.431 - 445.908) - 2000 kr i maksimal egenandel pr. mnd
  • 4-5 G (Inntekt: 445.908 - 557.385) - 3200 kr i maksimal egenandel pr. mnd
  • Over 5 G (Inntekt: over 557.385) - 4000 kr i maksimal egenandel pr. mnd

Trygghetsalarm

Egenandel for trygghetsalarm reguleres etter inntektsgruppe

  • 1-2 G (Inntekt: 0 - 212.798) - 63 kr i egenandel
  • 2-3 G (Inntekt: 212.798 - 319.197) - 155 kr i egenandel
  • 3-4 G (Inntekt: 319.197 - 425.596) - 257 kr i egenandel
  • 4-5 G (Inntekt: 425.596 - 531.995) - 309 kr i egenandel
  • Over 5 G (Inntekt: over 531.995) - 360 kr i egenandel

Korttidsopphold sykehjem

Korttidsopphold pr. døgn - 180 kr

Dag/nattopphold i institusjon pr døgn - 100 kr

Utbringing av middag

Pr. middag som bringes ut fra helsesenteret - 116 kr

1/2 porsjon middag - 68 kr

Tillegg for utkjøring (pris pr. uke - gratis ved henting på kjøkken) - 50 kr

Dagsenter/aktivitetssenter

Dagsenter, egenandel pr. dag - 90kr

Aktivitetssenter: Egenandel 1-2 ganger pr. uke - 196 kr

Aktivitetssenter: Mer enn 2 ganger pr. uke - 248 kr

Egenandel kjøring dagsenter - pr. person/tur - 103 kr

Utkjøring tekniske hjelpemidler

Utkjøring fra lokalt lager, pr. utkjøring - 221 kr

Egenandel for leie av kommunalt hjelpemiddel, pr. hjelpemiddel - 116 kr