Barnehagedagen markeres i mars hvert år, første gang i 2005. Dagen markeres i mange barnehager landet rundt, og er blitt en tradisjon i store deler av Barnehage-Norge.

Det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som står bak Barnehagedagen.

 

Tema er for årets barnehagedag er barnehagens arbeid med barns undring og nysgjerrighet. Under slagordet: «Jeg lurer på ...».

Ved å være nysgjerrige, spørre, undre seg og utforske lærer barna om verden rundt seg. Gjennom lek, undring, utforsking og skapende aktiviteter skal barna utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor ulike områder. For å lykkes med det må de ansatte bruke varierte arbeidsmåter, og ta utgangspunkt i barnets og barnegruppens behov. Det må gis plass og rom til barns nysgjerrighet, og ansatte må klare å fange opp barns ulike signaler og stimulere til undring og utforskning, skape engasjement, interesse og motivasjon til nye erfaringer, kunnskaper og opplevelser. Barnehagen skal være bevisst på barns ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning. Barnehagen skal også legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene.

Vi bruker å invitere foreldre, søsken og besteforeldre til middag og underholdning. I år har vi også invitert oppvekstavdelingen og politikere. I forkant har barna vært delaktige med utstilling, forberede mat og rigget til med bord og stoler på den ene avdelingen. De har også forberedt underholdning. Vi er stolte av jobben vår og gleder oss til å ta imot gjester på Barnehagedagen! Hilsen små og store i Olderdalen barnehage.

Gratulerer med dagen til alle barnehager i landet!