Hei og vel overstått jul og nyttårshelg.

Vi har gjennom den siste uken fått registrert tre smittetilfeller hos oss. To av tilfellene knyttes til hverandre og har kjent smittevei i annen kommune. Der er det ingen risiko for videre smitte i vår kommune.

Det tredje tilfellet har ukjent smittevei, men kan ha blitt smittet i annen kommune. Nærkontakter er varslet av vedkommende selv.

Gjennom den siste uken har svært få testet seg hos oss. Man vet derfor ikke om det er sykdom som per nå ikke er avdekket. Testingen har tatt seg opp hos oss nå etter helgen, som er bra. Det er når mange tester seg at vi har mer kontroll på hva som rører seg i samfunnet.

Det har vært anbefalt at alle barn i grunnskole og videregående tester seg før skolestart etter ferien, dette gjelder også ansatte i skoler og barnehager. Legekontoret har derfor delt ut tester til alle skoler og barnehager.

Det har ikke vært meldt inn positive tilfeller på bakgrunn av en slik screening i Kåfjord.

Da vi per nå har smitte uten kjent smittevei, samt det er få som har testet seg siste uken, er det derfor for tidlig å si at vi har kontroll på smittesituasjonen. Det er ikke det samme som å si at smittesituasjonen er ute av kontroll.

Vi trenger derfor noen flere dager å se hva som dukker opp for å se hvilket bilde som danner seg i kommunen.

Undertegnede satser på statusoppdateringer hver mandags morgen, som gjennom høsten. Ved særlige hendelser kommer man med ekstraordinære pressemeldinger.

Vaksinering

Benytter også anledning å summere opp vaksinasjonsstatus. Kommunen vaksinerer nå alle over 18 år, men prioriterer alle over 45 år, samt ansatte i skoler og barnehager for tredje dose vaksine.

Tredje dose skal settes etter minimum 20 uker. Dvs fikk du andre dose vaksine innen uke 33, altså før 22.08.21, så er du klar for tredje dose vaksine denne uken. Fikk du vaksine uke 34 kan du få tredje dose neste uke, altså uke 2.

Regjeringens mål er at alle over 45 år har fått tilbud om tredje dose innen utgangen av neste uke. Svært mange doser settes imorgen, 6/1.

Vi oppretter også vaksinedag neste uke for å nå regjeringens mål. Alle over 45 år vil bli prioritert til denne dosen. Vi vil aktivt gå inn å fremskynde denne timen til de som evt har planlagt time senere i januar/februar.

Imidlertid kan alle over 18 år melde seg på for tredje dose vaksine.

https://timebestilling.remin.no/kaafjord

 

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                        
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune