Det var ingen nye positive tilfeller i uke 49 i Kåfjord kommune.

Etter tilfellet fra uke 48 som var deltakende på julebord, har det ikke vært registrert nye tilfeller.

Omikronsmitte er økende i Norge nå, der denne er særlig smittsom. Også fullvaksinerte blir smittet med denne, men det er ingen indikasjoner per nå at denne gir mer alvorlig sykdom enn deltavarianten.

Vi har nå strengere nasjonale tiltak. Disse skal evalueres nasjonalt før jul.

Dersom alle følger disse vil man kunne se at smittetallene går ned, og myndighetene ikke trenger å ytterligere forsterke allerede strenge tiltak.

Den viktigste regelen er likevel, er du syk, skal du holde deg hjemme. Dette gjelder også lettere forkjølelsessymptomer, og selv om hurtigtesten er negativ.

Symptomer smitter. Det kan være korona. Det kan være annen forkjølelse. Smitter du andre, uansett hvilket virus du bærer på, vil andre bli syk. Det gir mer sykefravær. Det gir mer sykdom som krever kontakt med helsevesenet. Det øker totalbelastningen i samfunnet med sykdom og tiltak mot smitte.

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                        
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune