Antall nye tilfeller:                            4

Ingen av tilfellene har tilknytning til hverandre, men alle kan spores til kilde i annen kommune. Tilfellene er ikke å karakteriseres som utbrudd, men enkelttilfeller.

Smittetallene nasjonalt er svært høye nå sammenlignet med tidligere i pandemien, slik at å få flere tilfeller, også i Kåfjord, er forventet.

De aller fleste over 45 år har fått tre doser vaksine nå, samt at alle over 18 år har nå tilbud om tredje dose vaksine. De som har to eller tre doser vaksine er godt beskyttet mot å bli alvorlig syk av korona, og har mindre risiko for senfølger etter gjennomgått infeksjon.

Vi ser også at flere nå oppsøker oss for første dose vaksine, som er veldig bra. Dette er spesielt bra med tanke på at FHI skisserer stadig økende smittebølge nå i tiden fremover. Uvaksinerte vil derfor ha økende risiko for å utsettes for smitte i befolkningen i tiden fremover.

For dere som er nærkontakter og trenger hurtigtester for å kunne teste seg slik myndighetene anbefaler, så er dette tester dere kan hente hos oss ved legekontoret. Testene kan hentes innenfor resepsjonens åpningstid i ukedager mellom kl 08.30-15.00.

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                            
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune