Totalt registrerte tilfeller:                           56

For at vi i kommunen bedre skal kunne ha oversikt over omfang og eventuelle behov for tiltak oppfordrer vi innbyggerne å registrere sin positive test.

Du kan registrere din positive selvtest her. Velg Kåfjord kommune.

De siste tre ukene, etter selvregistreringene kom, så er det hhv 44, 57 og 56 registrerte tilfeller. FHI beregner at ca 1/3 av positive tilfeller registrerer seg, noe vi i kommunen ser er tall som kan stemme. Langt flere enn registrerte tar kontakt med oss grunnet behov for kontakt med legetjenesten med feks sykemeldinger og slikt.

De reelle smittetallene for Kåfjord ligger derfor totalt sett på ca 4-500 personer som har blitt syke siste 3 uker. Dette tilsvarer mellom 1/5 del og ¼ del av befolkningen.
Smittetoppen beregnes å være nå ila februar og mars. Det er sykefraværet fra oppvekstsektor og helsesektor som per nå kan bli et problem.

Da smittetallene er såpass høye, og antall registrerte tilfeller ikke er reelle, blir dette siste smittestatusoppdatering.

I samfunnet nå gjelder kun få anbefalinger:
Lev mest mulig som normalt, og hold deg hjemme dersom du er syk.

Voksne anbefales å teste seg, dersom de har symptomer.
Barn lever som før, de skal ikke på skolen og i barnehagen dersom de er syke med feber.

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                        
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune