Kåfjord kommune mottar nå 100 vaksinedoser av Astra Zeneca vaksine. Dette er ikke den samme som Pfizers vaksine vi til nå har mottatt. Vi forventer også flere forsendelser av denne, men ikke ukentlig.

Vaksinene er grunnleggende ulikt oppbygd og Astra Zeneca er derfor ikke godkjent for aldersgruppen over 65 år, eller yngre med mer alvorlige sykdommer.

Se sykdomslisten under.

Kåfjord kommune har derfor foreløpig ikke vaksinetilbud til aldersgruppen 65-74 år (risikogruppe 4), men åpner opp for dette når aldersgruppen over 75 år er ferdigvaksinerte (risikogruppe 2-3).

Situasjonen er stort sett lik i alle kommuner nasjonalt.
Fordelen med å komme i gang med å også vaksinere den yngre befolkningen er at det stort sett der smitten foregår. At disse nå vaksineres, kan derfor bidra å bremse smitten.

Da digital løsning ikke er klar for påmelding til befolkning under 65 år, må vi foreløpig starte med påmelding til vaksine per vaksinetelefon.

Astra Zeneca vaksinen er forbeholdt helsepersonell og risikogrupper 5-9.

Vi starter nå å vaksinere i gruppe 5.

Risikogruppe 5 betyr:

 • Alder 55 – 64 år
 • Underliggende sykdommer:
  • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
  • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
  • Diabetes  
  • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
  • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
  • Demens  
  • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
  • Hjerneslag  

Er du i riktig aldersgruppe, men har følgende mer alvorlige sykdommer, hører du til risikogruppe 4 og skal vente på Pfizers vaksine:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Påmelding til Astra Zenecavaksine

Åpnet for aldersgruppe 55-64 år. Det er ca 70 doser tilgjengelig.

Dersom det er mange påmeldte, vil man prioritere vha fastlegenes journalsystem. Denne lager en oversikt over grad av risiko per innbygger i prioritert rekkefølge.

Vaksinedato: 11.03.21 og 18.03.21

Påmelding per SMS: Navn + fødselsdato + ønsket dato til tlf: 904 02 086

Vi tar da kontakt med deg for å sette opp timeavtale.

Vaksinetelefonen: 904 02 086

              Endret bemanningstidspunkt til 9-14, pga behov for for- og etterarbeid.

                                                                                                                                                            

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                                        
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune