Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser:

Faste medlemmer:                                  Varamedlemmer:  
1. Randi Solberg 1. Gitlaug Paulsen-Nilsen
2. Mikaela Reinikainen 2. Per Kristian Monsen
3. Hermund Dalvik 3. Liv Solvang
4. Lars Nilsen Marakat 4. Gerd Steinnes Nilsen
5. John Bakkehaug 5. Dagfinn Grønnvoll
 
Leder: Hermund Dalvik       Nestleder: Randi Solberg