Gáivuona suohkan eaiggáda oktiibuot golbma láhkavuođu mat gullet doavtterbálvalussii. Arthur Kjelstrup Olsen ja Rose Marie Moss leaba dán rádjai juohkán ovtta láhkavuođu. Muhto go Olsen deavdá 75 jagi dál ođđajagimánus, de ii sáhte šat eaiggádit láhkavuođu almmolaš njuolggadusaid mielde. Sus lea aŋkke doavtterautorisašuvdna ja sáhttá joatkit doavtterbarggus. Guovvamánu 1.b.2023 rájes gávdno dan dihte dušše Rose Marie Moss fástadoavtterlisttus.

Dát mearkkaša ahte buot ássit geat leat registreren Olsena fástadoaktáriin ožžot automáhtalaččat dieđu HELFOs ahte Moss lea sin ođđa fástadoavttir. Sii geat háliidit, sáhttit válljet ahte Olsen galgá joatkit čuovvulit sin. Arthur Kjelstrup Olsen joatká doaisttážii bargat doavttirin suohkana ovddas, muhto ii eaiggát dán láhkavuođu formálalaččat. Nappo eai leat makkárge praktihkalaš rievdadusat ja visot joatká nu mo dábálaččat, muhto báhpiris boahtá oidnot eará ládje.

Anita Monsen Pedersen
Gáivuona suohkana váldodoavttir