Biopark arbeidet med etablering av biogassanlegg i Skibotn, og ser at det kan være rom for samarbeid med lokale bønder.
Det arrangeres derfor et åpent folkemøte på Vollan Gjestestue torsdag 23.mars fra 11:30-13:30.
Vi legger opp til et møte med presentasjon fra Rå Biopark og mulig samarbeid på husdyrgjødsel, og Norsk Landbruksrådgivning vil også si noe om muligheten for biogass og husdyrgjødsel/gjødselvare i retur.
Vi annonserer i avisen og digitalt i dagene før møtet, men vi er avhengige av en oversikt med hvor mange som kommer – slik at vi kan utvide møterommet hvis interessen er veldig stor.
Derfor kommer det en påmeldingslink her: https://forms.office.com/e/wAarnqMWVX
Det tar 10 sekunder å melde interesse for de som ønsker å komme.
Les mer her