Det er per idag registrert 18 bekreftede smittede i Kåfjord siste 6 dager. Alle disse sitter fortsatt i isolasjon. Dette er store tall og fordeler seg i stor grad over 3 pågående smitteutbrudd. Endelig oversikt foreligger ikke per nå, men man jobber med dette.

Vi vet også folk er flinke på hjemmetesting, dette er bra. Det er sannsynlig ikke alle positive hjemmetester som ennå er registrert hos oss.

Per nå foreligger ingen formelle tiltak i kommunen, men viser til informasjonsskriv igår der følgende anbefalinger ligger i grunn:

  • Hold deg hjemme dersom du er syk
  • Være bevisst god hånd- og hostehygiene
  • Vaksiner deg dersom du er uvaksinert, eller er i gruppen som tilbys tredje dose

Tirsdag 9/11 gjennomføres et møte i beredskapsledelsen. Man har da mer oversikt over hvordan disse utbruddene utvikler seg. Det vil da komme formelle anbefalinger som gjelder kommunen etter dette. Det forventes ikke at man fatter vedtak om tiltak med hjemmel i forskriften slik situasjonen er nå.

Angående vaksinering:

Alle kan gå inn på https://timebestilling.remin.no for bestilling av time til koronavaksine nå.

  • Alle over 12 år anbefales vaksine. For deg mellom 12-16 år tilbys én dose vaksine, øvrige tilbys 2 doser. Er du uvaksinert oppfordres du å bestille time til vaksinering.
  • Alle over 65 år anbefales 3. dose vaksine. Tiden mellom 2. og 3. dose vaksine skal være minst 6 måneder.
  • Alle med immunsvekkelse tilbys 3. dose vaksine. Tiden mellom 2. og 3. dose skal være minst 4 uker.
  • All helsepersonell tilbys 3. dose vaksine. Tiden mellom 2. og 3. dose vaksine skal være minst 6 måneder.

 

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                        
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune