Helsevesenet har idag hatt stor pågang av bekymrede innbyggere på grunn av flere påviste tilfeller av covid-19 i Kåfjord kommune.

 

Fagmyndigheter har sammens med regjering i september nå valgt å åpne samfunnet opp igjen, og fjerne stort sett alle paragrafer i covid-19 forskriften. 

Viruset er ikke borte, men vi må lære å leve med den.

 

En stor del av den voksne befolkning og en stor del av barn fra alderen 12 år og opp er vaksinert. Vaksinen beskytter ikke nødvendigvis personen fra å bli smittet, men beskytter i stor grad for å bli alvorlig syk av korona

Yngre barn har stort sett alltid et mildt forløp med denne.

 

Dette betyr at det vil være folk i samfunnet som blir smittet, de blir syke, og skal være isolert etter forskrift i minimum 5 dager, lengre dersom de fortsatt er febersyk dag 5.

Husstandsmedlemmer og nærkontakter øvrig kan leve som normalt. De kan gå på skole som normalt, gå på jobb som normalt, men ikke hvis de selv får symptomer.

En av de viktige grunnreglene i samfunnet nå er å holde seg hjemme dersom man selv er syk. Er du engstelig for at din sykdom skyldes korona, anbefales en test, dette gjelder spesielt dersom du er nærkontakt. Er du uvaksinert og nærkontakt med bekreftet syk anbefales ennå tettere testing. 

 

Har du ingen symptomer kan du altså gå på jobb/skole som normalt. Se forøvrig plansje som er delt på offentlig hjemmeside noen dager tilbake.

 

Kommunen blir ikke stengt ned med tilfeller av smitte, skoler skal gå som normalt. Dersom det er svært mange som blir syke over lang tid, og dette truer helsevesenets kapasitet, så vil kommunen vurdere å innføre tiltak for å forsøke å begrense smitten. Dette er det høy terskel for. Vi må derfor lære å leve med smitten i samfunnet.

 

Kommunen tester innbyggerne i ordinær kontortid. Dette er ikke legevaktsarbeid, og skal ikke belastes legevakten. Er man syk skal man uansett ikke være sosial, delta på arbeid eller skole, slik at å få gjennomført test kan fint vente til neste kontordag

Apoteker etc selger selvtester om man ønsker å ha slik liggende hjemme ved behov.

 

Slår hjemmetesten ut positiv skal du over i isolasjon. Lege kan kontaktes dersom du har spørsmål rundt isolering eller er syk og i behov av legevurdering. 

PCR test skal bekrefte den positive hurtigtesten, og tas på testklinikken innafor ordinær kontortid neste virkedag. PCR test trenger altså ikke tas umiddelbart etter positiv hjemmetest.

 

I Norge skal vi altså nå ha så normal hverdag som mulig, der følgende grunnregler skal ligge til grunn:

Hold deg hjemme dersom du er syk
Ha fokus på god håndhygiene
Påviste smittetilfeller skal isoleres gjennom sykdomsforløpet for å begrense smittespredning videre

 

 

Med vennlig hilsen

 

Anita Monsen Pedersen
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune