Myndighetene har nå åpnet for at alle ungdommer fra 16 år nå kan vaksineres. Det er derfor i vårt vaksineprogram åpnet opp for alle ungdommer født i 2004 og 2005 nå har tilgang å melde seg til vaksinering. SMS om dette skal også være sendt til folkeregistrert telefonnummer.

Dersom noen er under 16 kreves samtykke fra foresatte før vaksine gis.

Skjema finner dere her på FHIs egne sider.

 

Kåfjord kommune sitter nå på mange doser vaksiner og oppfordrer sterkt alle som ennå ikke har meldt seg til vaksinering å gjøre dette nå.

Dersom mange nok vaksineres, vil vi oppnå en bedre flokkimmunitet hos oss og samfunnet for øvrig.

Link til påmelding til vaksine:

https://timebestilling.remin.no

 

 

Med vennlig hilsen

 

Anita Monsen Pedersen                                                                                                               

Kommuneoverlege i Kåfjord kommune