Kåfjord har ikke hatt noen smittede hittil. Beredskapsledelsen har bestemt at vi følger Stortingets vedtak og tillater skjenking i forbindelse med matservering fra fredag 22. januar. 

Stortingets vedtak tolkes slik at det er tillatt å skjenke alkohol til maten. Skjenkestopp gjelder fra midnatt, og gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22.00. Det vil gjennomføres stikkprøver og kontroll for å sikre at reglene opprettholdes.

Kommunen ønsker fortsatt at skjenkesteder og restauranter registrerer besøkende.