I Norge har sålangt over 121 000 personer blitt vaksinert med Astra Zeneca vaksinen. I Kåfjord er dette et fåtall, ca 50-60 personer, der de aller fleste er helsepersonell.

Verden over er det satt flere millioner slike doser uten at man har sett noen større økning i antall alvorlige sjeldne bivirkninger. De tilfellene som til nå er rapporter er ikke flere enn det man ser i en befolkning til vanlig.

Norge har nå satt vaksinering av Astra Zeneca på vent. Dette mens man undersøker om fire alvorlige tilfeller av sykdom kort tid etter vaksinering, er en direkte følge av denne, eller har oppstått tilfeldig i tid. At man reagerer så alvorlig på så få tilfeller viser bare at myndigheten tar dette på største alvor, og vil snu enhver sten i undersøkelsen av dette før man konkluderer.

Etter vaksinering med Astra Zeneca vil de aller fleste få en eller annen bivirkning av mild grad, noen litt kraftigere. Dette er å forvente, og er ikke farlig. Bivirkningene er ofte kraftigst etter første dose, og mildere etter dose nummer to. Yngre får kraftigere bivirkninger enn eldre.

Dette er de vanligste symptomer, der de aller fleste får minst en av disse:

 • Ømhet eller smerter på stikkstedet
 • Hodepine
 • Trøtthet, slapphet
 • Muskel- og leddsmerter
 • Kvalme eller uvelhet
 • Feber eller frysninger
 • Kvalme

Det FHI har bedt vaksinerte med Astra Zeneca nå følge særlig med på, er følgende symptomer:

 • Kraftig økende sykdomsfølelse (feks vedvarende og intens hodepine, sterke smerter i kroppen), som varer mer enn tre dager
 • Uforklarlige blåmerker eller små røde/blårøde prikker som ikke forsvinner når du trykker på dem med glass
 • Tegn på slag eller annen alvorlig sykdom
 • Uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen

Er du vaksinert med Astra Zeneca og har slike symptomer kontakter du lege/legevakt for undersøkelse samme dag.

Dere som har fått første dose Astra Zeneca skal foreløpig ikke få tilbud om dose nummer 2 før fagmyndighetene har konkludert undersøkelsene sine. Studier fra Storbritannia viser den første dosen gir god beskyttelse mot covid-19 noen uker etter første dose, særlig mot mer alvorlig sykdom.

Til deg som er satt opp til planlagt vaksinering med Astra Zenecavaksinen denne uken. Du vil kontaktes senest onsdag, dersom vaksinasjonen avlyses. Dersom du ikke hører noen ting, har myndighetene besluttet denne er trygg å bruke, man har startet vaksinering igjen og du møter til avtalt tid.

Dersom vaksineringen avlyses, vil du bli stående på vent sammens med øvrig befolkning for annen vaksine. De eldste vil der prioriteres først, slik at du vil oppleve lengre ventetid før neste tilbud om vaksine.

                                                                           

 Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                                         
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune