Vaksinetelefonen mottar en rekke henvendelser med påmelding til vaksine fra befolkning som er utenfor aldersgruppen som vaksineres.
Disse påmeldingene blir ikke hensyntatt av hensyn til kapasitet.
Når det åpnes opp for vaksinering i ny aldersgruppe vil dette bli publisert.

Kåfjord kommune vaksinerer nå aldersgruppen 75 år og oppover.

Dette gjelder også dersom Astra Zeneca vaksinen igjen åpnes for bruk, da denne nå også er godkjent for de over 65 år.
Per nå har vi venteliste for vaksinering i riktig aldersgruppe.

Vi setter 36 doser denne uken og 36 doser neste uke (onsdag i påskeuken). Vi har nok på venteliste til å dekke disse dosene.
Aktuelle vil bli kontaktet av vaksinetelefonen ila denne uken for timeavtale.

Anita Monsen Pedersen
Kommuneoverlege i Kåfjord