Åpningstider ved miljøstasjonene vinter 2022

Informasjon om hvor du kan finner stasjonene og annet kan du finne her

Kåfjord Torsdag 15:00-18:00
Nordreisa Tirsdag 10:00-18:00
Nordreisa Torsdag 10:00-18:00
Lyngseidet Tirsdag 15:00-18:00
Skjervøy Onsdag 12:00-17:00
Badderen Onsdag 15:00-18:00
Skibotn Mandag 15:00-18:00

Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetankanlegg

Vedtatt forskrift
Kåfjord kommunestyre har i møte 17.04.2020, K-sak 27/20,  vedtatt Lov om forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetankanlegg.

Forskriften er gjeldende fra 17.04.2020.

Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetankanlegg