To personer i Kåfjord er bekreftet smittet med Covid-19. Nærkontakter er i karantene og er testet. 

En som har vært på besøk i Kåfjord er bekreftet smittet med Covid-19. Nærkontakter er i karantene.
En av nærkontaktene i Kåfjord er bekreftet smittet. Smittesporing pågår.
Personer som har vært innom Coop Birtavarre mellom kl 10 og 11 i dag bør ha lav terskel for å teste seg ved evt. symptomer på smitte. 

Innbyggere som har symptomer på smitte bør ha lav terskel for å teste seg.
Vi minner innbyggerne om fortsatt å være forsiktige, holde avstand og vaske hendene

Kristin Vatnelid Johansen
Fungerende kommunedirektør