Kåfjord kommune ved kommuneoverlegen har idag fått beskjed fra Riddu festivalen, at to av de som er på jobb for Riddufestivalen har testet positiv på covid-19. Testene er tatt i forbindelse med deres daglige screening av frivillige og publikum.

Nærkontakter til positive tilfeller er satt og blir fortløpende satt i karantene av kommunens smittesporingsteam. Smittesporing pågår.

Omfanget er per nå ukjent. Kommunen kommer tilbake med mer info når man har mer oversikt.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Anita Monsen Pedersen                                            Kommuneoverlege i Kåfjord kommune