Hei alle sammen!

Fra 25. mai 2020, har vi fått godkjenning fra Kommuneoverlege Anita M. Pedersen å gjenåpne bibliotek og bokbuss, under noen restriksjoner.

Fra 1. desember 2020 fikk bussen tillatelse fra Kommuneoverlegene i Kåfjord, Lyngen og Nordreisa å kjøre i i disse tre kommunene, under gitte restriksjoner, som inneholder styrket renhold og mindre grupper/ kohorter i samtidig besøk på bussen.

Biblioteket i Olderdalen åpnet for publikum fra 25. mai, med normale åpningstid som gjelder inntil videre 😊

Bibliotekets filial i Manndalen er selvbetjent i senterets åpningstid. Bibliotekar vil være på jobb en dag i uken frem til og med siste skoleuke 2020-2021.

Vi ønsker å tilby våre bibliotektjenester til dere fra bokbussen og fra biblioteket i Manndalen og Olderdalen, under disse vilkårene:

- Ingen som har forkjølelses-/ Koronasymptomer/ er syke skal besøke bokbussen eller biblioteket!

- 1 meters avstand mellom personer

- Kun 10 besøkende pr. gruppe på bokbussen.

- Inntil en kohort besøkende samtidig, på biblioteket i Olderdalen og i Manndalen.

- Skjønn kan utøves ved besøk fra familier, barnehager og skoleklasser der smitteverntiltak allerede er sikret.

- Håndhygiene – besøkende må bruke hånddesinfisering fra dispenser ved inngangsdøren/ i trappen til bokbussen når dere ankommer og forlater bussen.

På biblioteket i Olderdalen skal alle som vil levere bøker, legge disse i bokskapet som er satt opp innenfor inngangsdøren. Hånddesinfiseringsdispenser er montert på veggen ved inngangsdøren.

I Manndalen finnes bokskapet ved kontorvegg rett frem fra inngangsdøren. Hånddesinfiseringsdispenser er plassert ved utlånsmaskinen.

- Dere kan under disse gitte punkter bruke bussen og bibliotekene fritt, men vi ber dere om å fokusere/ bruke de områdene/ hyllene/ kassene der dere finner bøker/ medier dere ønsker å låne og berøre færrest mulig bøker og flater mens dere er i bussen/ biblioteket. Maks besøkstid er 15 minutter pr. gruppe/ person. Ved kø venter dere utenfor bussen til en eller begge som er inne forlater bussen. Det samme gjelder om dere får beskjed fra bibliotekar/ andre ansatte, når dere besøker bibliotekene.

- Aviser og publikums-PC'er på bibliotekene er ikke tilgjengelig inntil videre.

HUSK HÅNDVASK FØR OG ETTER BESØK I BIBLIOTEKENE OG I BOKBUSSEN! 😊

Sitat fra Kommuneoverlegen vedrørende bruk av sanitetshansker: «Det er ikke behov for å bruke hansker i denne sammenhengen (når dere besøker bokbussen eller i biblioteket), slik analysen foreslår som tiltak. Dette fordi hansker har en tendens å gi falsk trygghet, og man dermed tar på flere overflater enn man tenker over, og hansken er kontaminert med samme basselusker som hendene. Det er heller oppfordret å ha fokus på god og riktig håndhygiene»