Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
15. mars kl. 09:12

Rein tatt av snøskred i nedslagsfelt Nommedalen vannverk

Kommunen har iverksatt tiltak etter dyretragedie i nedslagsfeltet til Nommedalen vannverk:

Les mer clear
error_outline
15. mars kl. 09:11

Spørsmål i forhold til flyktninger?

Les mer clear

Budsjett 2019 og økonomiplanen 2020 – 2022

Budsjett 2019 og økonomiplanen 2010 – 2022 er Kåfjord kommunes økonomi- og handlingsplan for perioden. Det er tatt utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel, tidligere års regnskap, revidert nasjonalbudsjett, og føringer gitt nasjonalt og lokalt. Økonomiplanen utarbeides etter § 44 i kommuneloven, mens kravene til årsbudsjettet fremgår av §§ 45 og 46 i samme lov. Ny vedtatt kommunelov trer ikke i kraft før 1. juli 2019.

Folkevalgte og ansatte i Kåfjord kommune arbeider daglig for å møte innbyggernes forventninger om å levere gode velferdstjenester og for å legge til rette for utvikling av lokalsamfunnet på best mulig måte. Dette arbeidet utfordres av strammere økonomiske rammebetingelser i planperioden, for 2019 er realveksten i fire inntekter for Kåfjord kommune negativ med 1 %. Regjering og Storting legger sterke føringer for kommunenes inntekter. Dette sammen med sammen med negativ folketalls-/demografiutvikling samt betydelig gjeldsvekst stiller Kåfjord kommune overfor et tydelig endrings- og effektiviseringsbehov. De årlige rulleringer av budsjett- og økonomiplan skal gi anledning til å foreta nødvendige prioriteringer og utvikle-/iverksette endringsbehov.

Les økonomiplanen her

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Foto illustrasjon økonomi budsjett

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk