CORONA – REGISTRERING AV EKSTRAHJELP INNEN HELSE OG OMSORG

Vi søker primært etter personer som er yngre enn 65 år, og som ikke har kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon).

Skriv inn navn og telefonnummer, alder og kort informasjon om bakgrunn og tidligere arbeid som er relevant. Send e-post til postmottak@kafjord.kommune.no for å bli registrert.

Er noe uklart, eller du ikke har mulighet til å sende epost, kontakt lønns- og personalavdelingen

Ellen Olsen 77719212/99018011 ellen.olsen@kafjord.kommune.no

Arnt Furubakken 77719216/91855259 arnt.furubakken@kafjord.kommune.no

Liv Dagny Berg 77719217/48076974 liv.dagny.berg@kafjord.kommune.no

 

Kommunedirektøren