Vi åpner nå for vaksine for alle over 55 år med følgende underliggende sykdommer:

  • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
  • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
  • Diabetes  
  • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
  • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
  • Demens  
  • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
  • Hjerneslag  

Den enkelte i aldersgruppen 55- 64 år skal idag ha fått SMS om dette med link til påmelding.

Elektronisk påmelding gjøres ved hjelp av din Bank-ID.

Link til påmelding: https://timebestilling.remin.no

Vi vaksinerer nå en mer yngre befolkning og forventer det meste av timeavtaler gjøres på nett. Dette da kommunen ikke har ressurser å håndtere alle påmeldinger manuelt. Den enkelte vil også raskere få time ved digital påmelding enn å sette seg på en manuell venteliste via vaksinetelefonen.

For deg som har problemer med digital påmelding eller er i behov av transport til vaksine kan Vaksinetelefonen nås på tlf: 904 02 086 i tidsrom 9-14.

Vaksinen er som før gratis for befolkningen.

                                                                                                                       

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                        
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune