Mánnodaga borgemánu 27. beaivve álgá suohkana ordnet bissovaš čáhci daid viesuide guhte leamašan gaskaboddosaš čáhci huksenbarggu oktavuođas.

Barggu bistá olles vahkku. Ii vurdojuvvo dađe eanet heađuštusa eanaš dáluide, go čáhcegidden dáhpáhuvvá neahtas. Suohkana váldá njuolgga oktavuođa geaidda guoskkahuvvo.

Jearaldagat čujuhuvvojit njuolga bargoossodahkii; 77719268.