Gáivuona suohkan ovttasráđiid Skanska Husfabrikken AS bovdejit 19.9 olbmuid fitnat Speainnačoru huksenšaljus gosa ođđa dearvvašvuođaguovddáš huksejuvvo. Huksenšaljus mii fállat ofelastima olmmošjoavkkuide, gitta 10 olbmui háválassii. Suohkana orrut/ássit ja berošteaddjit leat bures boahtin!