Dán geasi vurdojuvvo ahte bohtet sihke norgalaččat ja guossit ieža riikkain Norgii lupmui. Gáivuonas leat ieža turistabáikkit gosa olbmot vulget ja dasa lassin fitnet oallugat dáppe guossis geat leat ovdal orron dáppe. Norggas ja maiddai Gáivuonas sáhttá geavvat nu ahte olbmot njoammuduvvot koronavirusii. 

Mii fertet suddjet sin guđet leat erenoamáš hearkkit koronavirusii, nu go:

-Buhcciidsiidda orruid

-Sin geat leat badjel 80  

-Olbmuid geat leat badjel 66 ja leat lassibuozalmasvuođat nu go váibmo- várrasuotnadávddat, buoidivuohta, sohkardávda, bissovaš monimušdávda, geahpesdávda (ii muddejuvvon ástmá), bissovaš vuoivvasdávda, ja immuvdna vuolidan dikšu nu go seallamirkku, suonjardikšu, dahje immuvdna vuolidan dikšu autoimmuvnna buozalmasvuođain.

Dát gusto olu Gáivuona buhcciidsiidda orruide ja doarjjaolbmuide siiddaveahkkebálvalusas.

 

Deaddil čállosii mas leat eanet dieđut.