Covid-19 geažil fertejit buohkat geat háliidit vaksiinna diŋgot diimmu dán jagi.

Fuomáš ahte mis ii leat buot áiggiid kapasitehta vástidit telefovnna ja dan dihte háliidit ahte eatnasat sáddejit SMS dieđu telefovdnii 47971938 dahje e-poastta čujuhussii:   : helsestasjon@kafjord.kommune.no gos čálát ahte lea sávahahtti oažžut vaksiinna.

Go leat ožžon dieđuid dus, de váldit duinna oktavuođa.

Haddi dan jagi lea 100,-

Mis ii leat iežasoasseortnet, nu ahte ii leat vejolaš geavahit iežasoassekoartta min luhtte. Jus lea sávahahtti dan geavahit, de fertet diŋgot fástadoaktáris diimmu.  

Min olahat maid telefovdnanummáris 77 71 93 30