Her finner du sluttrapport - Evaluering av samisk språk i Kåfjord. Evalueringen er gjennomført av Visjona AS.
Dás gávnnat lohpparapporta - Sámegiela árvvoštallan Gáivuonas. Visjona AS lea dahkan árvvoštallama. 

Sluttrapport: Evaluering av samisk språk i Kåfjord
Vedlegg  
Loahpparaporta: Sámegiela árvvoštallan Gáivuonas
Mielddusoassi