Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
16. mai:

Kokeanbefaling på vann fra Olderdalen vannverk

På grunn av feil med inntaket i Olderdalen anbefales det å koke vannet. Det er ikke påvist noe feil ... Les mer

Aktuelt

En påminning om «Sjekk deg – livmorhalsprøve»!

Livmorhalsprøven kan enkelt gjøres på legekontoret, turnuslegen har kort ventetid! Time kan bookes online eller ringe legekontoret for ordinær timebestilling.
Er du en kvinne med særskilt behov og spesielle utfordringer knyttet til å gjennomføre en gynekologisk undersøkelse og celleprøve, så kan legekontoret tilby HPV hjemmetest. 
En viktig forskjell er at denne ikke kan se etter celleforandringer, kun teste etter selve HPV-viruset, men er et klart bedre alternativ enn å ikke få gjort undersøkelsen overhodet.

Sjekk deg livmor HPV

LEVE Nord-Troms, og Kåfjord kommune ved utetjenesten arrangerer treff onsdag 22.05.2024

LEVE Nord- Troms, og Kåfjord kommune ved utetjenesten ønsker velkommen til lavterskeltilbud for etterlatte og berørte ved brå død og selvmord i Nord-Troms. 
Dato: onsdag den 22.05.24
Sted: Storstua på helsetunet i Birtavarre
Klokkeslett: 18.00-20.00.

Åpent for alle!  Håper vi sees! 

Hilsen 

Leve Nord-Troms og Utetjenesten i Kåfjord kommune

LEVE logo

Hva er god livskvalitet for deg?

Som kommuneoverlege har jeg ansvar for folkehelsen i Kåfjord kommune. Kommunen er forpliktet gjennom folkehelseloven å arbeide for god folkehelse. Formålet med loven er direkte sitert fra lovteksten «å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.»

Illustrasjonsbilde informasjon

Saksbehandling Helse og omsorg

Vi har for tiden begrenset bemanning innenfor saksbehandling av helse- og omsorgstjenester, derfor må det dessverre påberegnes ventetid. Vi beklager dette, og jobber med å få saker behandlet så snart som mulig.

Illustrasjonsbilde informasjon
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk