Veahkaváldin lagaš relašuvnnain lea mearkkašahtti viidodat ja lea duođalaš servodat- ja álbmotdearvvašvuođa váttisvuohta. Veahkaváldin geavvá juohke ládje sihke fysalaččat, psyhkalaččat, seksuálalaččat ja materiálalaččat olbmo vuostá geasa veahkaválddis lea lagaš relašuvdna.  Veahkaváldin lagaš relašuvnnain dagaha dorvvohisvuođa, sáhttá dagahit dearvvašvuođaváddu, váikkuhit buorredilálašvuođa massimii, gáržžidit ovttaskas olbmo eallima, ja vejolašvuođa searvat aktiivvalaš servvodatoasálastimis.

 

 

Gáivuona suohkana “Doaibmaplána veahkaváldima vuostá lagaš relašuvnnain” gávnnat dás.