Loga eambbo oahppofálaldaga birra, SAM 1031 Dás:

http://kursa.oahpa.no/

Jus áiggut eksámena váldit vai oažžut 20 oahppočuoggá, de ferte UiT Norgga árktalaš universitehta vuos leat dohkkehan du studeantan. Don ozat alccesat dohkkehusa lohkat sierra gurssa (9199 sierra gursa, ii reálafága). Ohcanáigemearri lea juovlamánu 1. b 2022, muhto ohcan ii geatnegahte eksámena váldit.

Lohkanbaji álgimis fertet máksit lohkanbadjedivada (500 r.) ja dieđihit alccet oahpahussii ja eksámenii SAM 1031 Davvisámegiella vierisgiellan: álgogursa 1. Áigemearri dieđihit eksámenii lea maŋimustá guovvamánu 1.b 2023.

Don fertet ohcat elektrovnnalaččat. Eanet dieđuid gávnnat dás:

http://kursa.oahpa.no/studeanttaide/som-uit-student/  

Studeanttat fertejit maid addit dieđu Giellasiidii ahte álggat gursii. Áigemearri: ođđajagimánu 11.b.2023.

Gursaálgu: ođđajagimánu/guovvamánu Olmmáivákkis.

Eanet dieđut ja dieđiheapmi:

giellasiida@kafjord.kommune.no

Gáivuona suohkana bargit sáhttet ohcat bálkáhuvvon lohkanvirgelobi.

Eaktun oažžut doarjaga Sámedikkis: 
Váhnemat geain leat mánát mánáidgárddis dahje lea sámegiella vuođđoskuvlla fágabirrasis, demeansa-váhnemiid lagašolbmot (várašumiin ahte njuolggadusat dohkkehuvvojit) sáhttit ohcat Gáivuona suohkanis bálkáhuvvon lohkanvirgelobi gursii. Juolluduvvo stipeandan ohcciide geat leat álbmotregistrerejuvvon suohkanis já váldet oahppočuoggáid. Váldde oktavuođa Inger M. Åsli tlf. 77719232, dahje inger.marie.asli@kafjord.kommune.no